Defensa tesis doctoral Xavier Ruiz Plazas

Lloc: Sala multiusos. Edifici Instituts Universitaris

Doctorand: Xavier Ruiz Plazas

Títol: Estudio sobre los factores implicados en la litiasis renal bilateral

Directors: Dr. Felix Grases Freixedas i Dr. Enrique Pieras Ayala

Programa de doctorat d'Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Hora: 12:00Data de l'esdeveniment: 05/05/2017

Data de publicació: Fri Jun 16 09:36:00 CEST 2017