Escoltar

Grup: Economia de la Salut

 

Objectiu general:


  • Promoure, integrar i consolidar l’anàlisi i avaluació econòmica a la presa de decisions i a l'assignació de recursos dins l’àmbit de provisió de serveis de salut.
  • Divulgar i difondre els coneixements que de les anàlisis i avaluacions s’extreguin.
  • Assessorament a organitzacions del sistema sanitari en l’avaluació econòmica
  • Creació de l’observatori del sistema sanitari balear i d'un (HispaNICE)

 

 

Línies de recerca:

 

 

  • Estudi i avaluació del sistema sanitari de les Illes Balears
  • Avaluació dels serveis sanitaris i tecnologies sanitàries, medicaments,...
  • Impacte pressupostari. Anàlisi de la demanda de serveis sanitaris. Llistes d'espera.
  • Avaluació i gestió de recursos i organitzacions, públiques o privades, proveïdors de serveis de salut.
  • Modelització matemàtica, mètodes estadístics i economètrics aplicats a la investigació en salut i serveis sanitaris
  • Determinants socioeconòmics de la salut.