Defensa tesi doctoral Joaquín Boronat Rom

Lloc: Sala de graus. Ed. Antoni Maria Alcover

Títol: El Hospital de San Juan de Dios, Palma de Mallorca. Una institución
sanitaria imprescindible.

Directors: Dra. Berta Paz Lourido i Dr. Joan March Noguera

Programa de doctorat d' Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties
d'Alta Prevalença

Hora: 12.00h

 

 

Data de l'esdeveniment: 21/06/2018

Data de publicació: 13/06/2018