Escoltar

Lectura de tesi doctoral de Sonia Martínez Andreu

Lloc: Sala de juntes. Edifici Mateu Orfila

Doctoranda: Sonia Martínez Andreu

Títol tesi: Perfil nutricional en deportistas de un centro de tecnificación.
Implementación de un programa piloto de educación nutricional.

Directors: Dr. Antoni Aguiló Pons i Dr. Pere Tauler Riera

Departament: IUNICS

Programa de doctorat de Ciències Biosociosanitàries

Dia: 22 de març de 2013

Hora: 16:30h

 

Data de l'esdeveniment: 22/03/2013

Data de publicació: 19/03/2013