Escoltar

Lectura de tesi doctoral de Victoria E. Meisel Romero

Aula multiusos. Planta baixa. Edifici Cientificotècnic

Doctoranda: Victoria E. Meisel Romero

Títol tesi: Efficacy of neurofeedback as a treatment for Attention Deficit and
Hiperactivity Disorder (ADHD) and the influence of oppositional defiant
behaviors.


Directors: Dra. Gloria García de la Banda, Dr. Mateu Servera Barceló i Dr.
Gualberto Buela Casal

Departament: IUNICS

Programa de doctorat de Ciències Biosociosanitàries

Dia: 5 de juliol de 2013

Hora: 11:00h

Data de l'esdeveniment: 05/07/2013

Data de publicació: 04/07/2013